Dziś jest 25.04.2015 17:54:56
StartKontakt
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że od dnia 27.04.2015r. przyjmowane będą wnioski o wyrażenie zgody na skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym. Druk wniosku dostępny jest  w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie tut. Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej.

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. formy.

Bliższych informacji w tym zakresie udziela pracownik tut. Urzędu  - Pani Aneta Witucka, tel. (52) 303 10 64 wew. 77.

Data dodania: 24 kwiecień 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje osoby bezrobotne o możliwości ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy. Wnioski o przyznanie przedmiotowych środków będą przyjmowane w terminie od 27.04.2015r. do 12.05.2015r. Dofinansowanie może być przyznane osobom bezrobotnym, dla których ustalono I i II profil pomocy. Przewidywana liczba dotacji – ok. 20, kwota dotacji – 22000 zł.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pup.znin.pl. (zakładka Druki do pobrania) oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat przepisów dotyczących przyznawania dotacji oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają pracownicy tutejszego Urzędu (pokój nr 10, tel. 3031064 wew. 60).

 

Data dodania: 22 kwiecień 2015
Drukuj
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)"

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)"

Dowiedz się wiecej.

Data dodania: 21 kwiecień 2015
Drukuj
Powiatowe Targi Pracy w Żninie - Lista pracodawców i podmiotów

Obrazy: logotyp-starostwo.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przedstawia listę pracodawców oraz podmiotów, którzy wezmą udział w Powiatowych Targach Pracy w Żninie. Targi odbędą się 23 kwietnia 2015r. w godz. 10.00 – 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, ul. Browarowa 14. Zobacz listę.

Data dodania: 20 kwiecień 2015
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2015/4. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 20 kwiecień 2015
Drukuj
Rusza nabór na staże

Obrazy: logotyp-przedsiebiorczosc.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków na staże  (max. 6 miesięcy) w ramach projektu pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (I)realizowanego w ramach: Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyOś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wnioski przyjmowane będą w okresie od 16 kwietnia 2015r. do 30 kwietnia 2015r.  W ramach projektu aktywizowane będą wyłącznie osoby do 30 roku życia należące do II profilu pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149), które należą do kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020.

Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski od Organizatorów, którzy planują przyjąć na staż osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawne, a także wnioski z deklaracją zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu stażu na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (wartość umowy musi być równa  lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia) na  okres 3 miesięcy i dodatkowo pełnych 30 dni.

UWAGA! Zgodnie z założeniami realizacji ww. projektu wsparcie powinny otrzymać:
- osoby do 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji
- osoby powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Zwracamy też Państwa uwagę na definicje, które są uwzględniane na potrzeby realizacji projektu:

Osoby długotrwale bezrobotne: osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (dotyczy osób do 25 roku życia) i osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (dotyczy osób powyżej 25 roku życia).

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne.

Osoba z kategorii NEET: osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
-nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
-nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
-nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Wnioski na staże do pobrania w zakładce: Druki do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie Targów Pracy organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w dniu 23 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie (ul. Browarowa 14)  pracownicy PUP będą pomagać w przygotowaniu/sprawdzeniu wniosków na staż. Druki wniosków na staż będą udostępniane w trakcie Targów (stoisko wystawiennicze: PUP Żnin).

Informacje można uzyskać też w siedzibie tut. Urzędu u doradców klienta lub pod numerem telefonu: 52/ 303-10-64 wew. 64

Data dodania: 15 kwiecień 2015
Drukuj
Plan szkoleń na 2015r.

Obrazy: informacja.jpgPlan szkoleń na rok 2015r. - zobacz szczegóły

Data dodania: 15 kwiecień 2015
Drukuj
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Pośrednik pracy - stażysta w Centrum Aktywizacji Zawodowej – Dziale Usług Rynku Pracy. Zobacz szczegóły.

Data dodania: 13 kwiecień 2015
Drukuj
Powiatowe Targi Pracy w Żninie

Już 23 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, ul. Browarowa 14 odbędą się Powiatowe Targi Pracy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.

Osoby poszukujące pracy mogą liczyć na oferty pracy za strony pracodawców, ciekawe warsztaty dot. radzenia sobie ze stresem, kreowania wizerunku w poszukiwaniu zatrudnienia, udzielania pierwszej pomocy w pracy. Poza tym zapewniamy indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi, ekspertami z ZUS, US (obsługa zeznań rocznych).  W trakcie spotkania można będzie uzyskać informacje nt. realizowanych przez PUP w Żninie usług i instrumentów rynku pracy oraz pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej.  Podczas Targów będzie również okazja do spotkania ze służbami mundurowymi takimi jak policja, wojsko.

Zainteresowani współpracą pracodawcy mogą składać formularze zgłoszeniowe. Zapewniamy stoiska wystawiennicze, gwarantujemy dobrą organizację i promocję imprezy. 

Udział w Targach jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, pani Dominika Małecka, tel. 52 30 31 064

Ze względu na ograniczenia lokalowe Organizator (Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Żninie)  zastrzega sobie możliwość wyboru pracodawców.

Data dodania: 07 kwiecień 2015
Drukuj
Informacja

Powiatowy Urząd  Pracy w Żninie informuje osoby bezrobotne, które obecnie uczestniczą w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie od 08.04.2015r. do 22.04.2015r.  O przyznanie dofinansowania uczestnicy projektu mogą ubiegać się na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Warunkiem ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności jest ukończenie szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości oraz złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz załącznikami. Dokumentacja dostępna jest w zakładce Dotacje na firmę oraz w siedzibie tutejszego Urzędu.  

Data dodania: 01 kwiecień 2015
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2015/3. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 25 marzec 2015
Drukuj


TOP