Dziś jest 31.05.2016 00:10:05
StartKontakt
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPUP w Żninie informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków z rezerwy ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 

Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, będących jednocześnie w II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c  ww. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 27.05.2016r. do 10.06.2016r.

Pozyskana kwota w wysokości 381.900 zł pozwoli na zorganizowanie staży zawodowych dla ok. 25 osób.

Program realizowany będzie w okresie od maja do grudnia 2016r. Po jego zakończeniu planujemy osiągnąć 100 % skuteczność zatrudnieniową.

Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brane będą Kryteria dot. realizacji instrumentów rynku pracy w 2016r. oraz dotychczasowa współpraca wnioskodawcy z PUP w Żninie.

Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej urzędu w zakładce DRUKI DO POBRANIA.

Szczegółowych informacji udziela: Pani Katarzyna Słupecka, Specjalista ds. programów w PUP w Żninie, tel. 52/ 303 10 64 wew. 64.

Data dodania: 25 maj 2016
Drukuj
Dodatkowy nabór na szkolenie "Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli propan-butan oraz elementami gospodarki magazynowej i obsługą kasy fiskalnej"

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza dodatkowy nabór na szkolenie pn. "Operator wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli propan-butan oraz elementami gospodarki magazynowej i obsługą kasy fiskalnej" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)".

Grupa docelowa:
Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I i II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.

Dodatkowo osobom młodym wsparcie powinno być udzielone w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy (dot. osób do 25r. życia) lub od dnia przystąpienia do projektu (dot. osób powyżej 25r. życia) zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Priorytetowo rozpatrywane będą zgłoszenia osób posiadających deklaracje zatrudnienia po zakończeniu szkolenia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia) na  okres minimum 3 miesięcy .

Planowana liczba miejsc: 6.
Planowana liczba godzin: 150.
Wybrani kandydaci zostaną skierowani na niezbędne badania lekarskie, których koszty zostaną pokryte ze środków projektu.
Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów.

Zapisy osobiście od 09.05.2016r. do 27.05.2016r. u Doradców Zawodowych.

Dodatkowe informacje:
Aneta Witucka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
tel. 52 303 10 64 wew. 77 

Pobierz - Zgłoszenie na szkolenie grupowe.

Data dodania: 13 maj 2016
Drukuj
Dodatkowy nabór na szkolenie "Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym ".

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza dodatkowy nabór na szkolenie pn. "Kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)".

Grupa docelowa:
Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I i II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.

Dodatkowo osobom młodym wsparcie powinno być udzielone w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy (dot. osób do 25r. życia) lub od dnia przystąpienia do projektu (dot. osób powyżej 25r. życia) zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Priorytetowo rozpatrywane będą zgłoszenia osób posiadających deklaracje zatrudnienia po zakończeniu szkolenia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia) na  okres minimum 3 miesięcy .

Planowana liczba miejsc: 6.
Planowana liczba godzin: 67.
Wybrani kandydaci zostaną skierowani na niezbędne badania lekarskie, których koszty zostaną pokryte ze środków projektu.
Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów.

Zapisy osobiście od 09.05.2016r. do 27.05.2016r. u Doradców Zawodowych.

Dodatkowe informacje:
Aneta Witucka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
tel. 52 303 10 64 wew. 77 

Pobierz - Zgłoszenie na szkolenie grupowe.

Data dodania: 13 maj 2016
Drukuj
Dodatkowy nabór na szkolenie "Uprawnienia energetyczne - eksploatacja do 1 kV"

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza dodatkowy nabór na szkolenie pn. "Uprawnienia energetyczne - eksploatacja do 1 kV" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)".

Grupa docelowa:
Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I i II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.

Dodatkowo osobom młodym wsparcie powinno być udzielone w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy (dot. osób do 25r. życia) lub od dnia przystąpienia do projektu (dot. osób powyżej 25r. życia) zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Priorytetowo rozpatrywane będą zgłoszenia osób posiadających deklaracje zatrudnienia po zakończeniu szkolenia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia) na  okres minimum 3 miesięcy .

Planowana liczba miejsc: 6.
Planowana liczba godzin: 40.
Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów.

Zapisy osobiście od 09.05.2016r. do 27.05.2016r. u Doradców Zawodowych.

Dodatkowe informacje:
Aneta Witucka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
tel. 52 303 10 64 wew. 77 

Pobierz - Zgłoszenie na szkolenie grupowe.

Data dodania: 13 maj 2016
Drukuj
Dodatkowy nabór na szkolenie "Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy z praktyką przedwstępną"

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza dodatkowy nabór na szkolenie pn. "Operator koparko – ładowarki kl. III wszystkie typy  z praktyką przedwstępną" w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)".

Grupa docelowa:
Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I i II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.

Dodatkowo osobom młodym wsparcie powinno być udzielone w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy (dot. osób do 25r. życia) lub od dnia przystąpienia do projektu (dot. osób powyżej 25r. życia) zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Priorytetowo rozpatrywane będą zgłoszenia osób posiadających deklaracje zatrudnienia po zakończeniu szkolenia na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia) na  okres minimum 3 miesięcy .

Planowana liczba miejsc: 6.
Planowana liczba godzin: 202.
Wybrani kandydaci zostaną skierowani na niezbędne badania lekarskie, których koszty zostaną pokryte ze środków projektu.
Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdów.

Zapisy osobiście od 09.05.2016r. do 27.05.2016r. u Doradców Zawodowych.

Dodatkowe informacje:
Aneta Witucka
Specjalista ds. rozwoju zawodowego
tel. 52 303 10 64 wew. 77 

Pobierz - Zgłoszenie na szkolenie grupowe.

Data dodania: 13 maj 2016
Drukuj
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, iż rusza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)” Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego ze środków UE. Forma ta skierowana jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 r. ż. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę w bieżącym roku.

Druki wniosków są dostępne w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy w 2016r. Bliższych informacji dotyczących przyznawania bonu na zasiedlenie udziela pani Hanna Zwolińska, Pośrednik pracy – stażysta, numer telefonu 52 303 10 64 wew. 68.

Data dodania: 13 maj 2016
Drukuj
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, iż rusza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)” Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego ze środków UE. Forma ta skierowana jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 r. ż. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę w bieżącym roku.

Druki wniosków są dostępne w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy w 2016r. Bliższych informacji dotyczących przyznawania bonu na zasiedlenie udziela pani Hanna Zwolińska, Pośrednik pracy – stażysta, numer telefonu 52 303 10 64 wew. 68.

Data dodania: 13 maj 2016
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgInformujemy osoby bezrobotne oraz pracodawców o możliwości składania wniosków o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od  16.05.2016r. do 31.05.2016r.

Liczba środków przeznaczonych na organizację ww. formy jest ograniczona.

Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brane będą Kryteria dot. realizacji instrumentów rynku pracy w 2016r. oraz dotychczasowa współpraca wnioskodawcy z PUP w Żninie.

Druki wniosków znajdują się w zakładke Druki do pobrania.

Szczegółowych informacji udziela: Pani Katarzyna Słupecka, Specjalista ds. programów w PUP w Żninie, tel. 52 303 10 64 wew.64

Data dodania: 13 maj 2016
Drukuj
Powiatowe Targi Pracy w Żninie - Lista pracodawców i podmiotów

Obrazy: informacja.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przedstawia listę pracodawców oraz podmiotów, którzy wezmą udział w Powiatowych Targach Pracy i Edukacji w Żninie. Targi odbędą się 18 maja 2016 roku w Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, ul. Sienkiewicza 1. Zobacz listę.

Data dodania: 13 maj 2016
Drukuj
Planowane przerwy w dostawach prądu - utrudnienia

Obrazy: informacja.jpg

W związku z planowaną na poniedziałek (16.05) przerwą w dostawie prądu w godzinach od 8:00 do 11:00 informujemy, iż wystąpią problemy w załatwianiu spraw za co serdecznie przepraszamy.

Data dodania: 13 maj 2016
Drukuj
Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (projekt skierowany do osób bezrobotnych do 29 roku życia)

Obrazy: logotyp-power-kolor.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (II)", Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 16.05.2016r. do dnia 30.05.2016r. Kwota dofinansowania wynosi 23000 zł, planowana liczba dotacji – ok. 27. W ramach projektu aktywizowane będą wyłącznie osoby młode w wieku 18-29 lat, którym ustalono I lub II profil pomocy zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2015 poz. 149 z późn. zm.) oraz należą do kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą w PO WER. Dodatkowo osobom młodym wsparcie powinno być udzielone w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy (dot. osób do 25 roku życia) lub od dnia przystąpienia do projektu (dot. osób powyżej 25 roku życia) zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Priorytetowo rozpatrywane będą wnioski osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawnych.

Zwracamy też Państwa uwagę na definicje, które są uwzględniane na potrzeby realizacji projektu:

Osoba z kategorii NEET: osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
-nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
-nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
-nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Osoby długotrwale bezrobotne: osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy ( dotyczy osób do 25 roku życia) i osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy ( dotyczy osób powyżej 25 roku życia).

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych: osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, liceum uzupełniające, technikum, technikum uzupełniające).

Uwaga! Działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez okres co najmniej  15 miesięcy.

Druki wniosków są dostępne w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z kryteriami dotyczącymi realizacji dotacji zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat przepisów dotyczących przyznawania dotacji oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udzielają doradcy klienta tutejszego Urzędu (tel. 52 3031064 wew. 57,65, 67, 68, 77).

Data dodania: 12 maj 2016
Drukuj


TOP