Dziś jest 25.04.2014 08:56:11
StartKontakt
Zaproszenie

Obrazy: logotyp.png

Szanowni Państwo,

Starosta Żniński i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie zapraszają  Pracodawców oraz podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy  do udziału w Powiatowych Targach Pracy w Żninie, które odbędą się 20 maja 2014r. w godz. 10.00 – 13.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, ul. Browarowa 14.

Nasza oferta skierowana jest do tych z Państwa, którzy chcieliby zaoferować wolne stanowiska pracy lub zamierzają zwiększyć zatrudnienie. Udział w Targach umożliwi Państwu pozyskanie do pracy osób zamierzających zmienić miejsce zatrudnienia, aktywnych bezrobotnych, absolwentów szkół średnich i wyższych, a także jest okazją do przedstawienia oferty praktycznej nauki zawodu  (dla uczniów i młodocianych pracowników), wymiany informacji między pracodawcami, promocji własnej firmy.

Udział w Targach zarówno dla wystawców jak i odwiedzających jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania swojego przedsiębiorstwa. Zapewniamy stoiska wystawiennicze, gwarantujemy dobrą organizację i promocję imprezy (lokalne media;  www.ksztalcenie.znin.pl; www.pup.znin.pl).

Pliki do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy (należy złożyć do 05 maja 2014r. osobiście / pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Składowa 4, 88-400 Żnin lub faksem pod numer: 52 30 31 085 bądź zeskanowany formularz drogą elektroniczną na adres: tozn@praca.gov.pl lub dominika.malecka@pup-znin.home.pl )
 2. Regulamin Powiatowych Targów Pracy w Żninie.


Kontakt:

Agnieszka Małecka – Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1; tel. 52 30 31 100;
e-mail: a.malecka@znin.pl

Olga Berdysz – Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4;  tel. 52 30 31 064;
e-mail: olga.berdysz@pup-znin.home.pl  

Dominika Małecka - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4;  tel. 52 30 31 064;
e-mail: dominika.malecka@pup-znin.home.pl

Jarosław Ławiński – Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1; tel. 52 30 31 100;
e-mail: czk@znin.pl

Data dodania: 23 kwiecień 2014
Drukuj
Newsletter Klubu Pracy

Obrazy: informacja.jpgKlub Pracy w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem Klubu Pracy Nr 4/2014. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Klub Pracy w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter Klubu Pracy udostępniony jest w zakładce Klub Pracy – zobacz.

Data dodania: 25 kwiecień 2014
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpgZaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej o wartości zamówienia poniżej 14.000 euro netto - "Spawanie metodą 135 i 141".

 

Zobacz:

Zaproszenie,
Wstępny harmonogram zajęć na szkoleniu,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia

Data dodania: 24 kwiecień 2014
Drukuj
Szkolenie "Uprawnienia energetyczne eksploatacja do 1 kV"

Obrazy: logotyp.png

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na szkolenie "Uprawnienia energetyczne eksploatacja Dd 1kV". Zapisy na szkolenie: 22.04.2014. – 05.05.2014. – doradcy zawodowi w PUP w Żninie. Zobacz wiecej informacji.

Data dodania: 23 kwiecień 2014
Drukuj
Nabór na projekt "MŁODOŚĆ W GŁOWIE - MŁODOŚĆ W PRACY!" Poddziałanie 7.2.1 PO KL

Obrazy: logotyp.png

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie przypomina, że w okresie od 16 kwietnia 2014r. do 30 kwietnia 2014r. prowadzony jest nabór do projektu pn. "Młodość w głowie – młodość w pracy!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wezmą udział 24 osoby bezrobotne (16 kobiet, 8 mężczyzn) do 30 roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie, w tym:
- 10 osób długotrwale bezrobotnych,
- 10 osób zamieszkujących tereny wiejskie,
- osoby legitymujące się wykształceniem maksymalnie średnim.

Wartość projektu wynosi: 304 095,92 PLN

Celem głównym projektu jest nabycie aktywności zawodowej i społecznej oraz umiejętności zawodowych przez 24 osoby (16 kobiet i 8 mężczyzn) do 30 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie w okresie od kwietnia 2014r. do marca 2015r.

Rodzaj oferowanego wsparcia:
- Poradnictwo zawodowe indywidualne i pośrednictwo pracy;
- Spotkanie z psychologiem;
- Konferencja na temat wolontariatu i ekonomii społecznej;
- Szkolenia zawodowe:

 • Kelner – barman z językiem angielskim;
 • Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń współpracujących;
 • Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141); 

- 6-miesięczne staże.

Wszyscy Uczestnicy zostaną objęci Indywidualnymi Planami Działania.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88-400 Żnin
tel. 52 30 31 064, w. 58

Proces rekrutacji do projektu:

16-30 kwietnia 2014r. – nabór kwestionariuszy rekrutacyjnych.
06-09 maja 2014r. – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.

DO POBRANIA:
REGULAMIN
FORMULARZ REKRUTACYJNY
DEKLARACJA PRACODAWCY
PLAKAT

Data dodania: 23 kwiecień 2014
Drukuj
Projekt "Rynek pracy bez barier"

Obrazy: informacja.jpg

PROJEKT
"Rynek pracy bez barier”

Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że w okresie od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. realizowany będzie projekt pn. "Rynek pracy bez barier” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie weźmie udział 30 osób bezrobotnych (15 kobiet, 15 mężczyzn) w wieku do 25 roku życia (14 osób) oraz w wieku powyżej 55 roku życia ( 16 osób) z terenu Powiatu Żnińskiego, zarejestrowanych w tut. Urzędzie, w tym co najmniej:

- 15 osób długotrwale bezrobotnych,
- 10 osób zamieszkujących tereny wiejskie.

 Wartość projektu wynosi:  370.229,04 PLN

Cel główny projektu: Podniesienie aktywności zawodowo-społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 30 osób (15 kobiet oraz 15 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia zarejestrowanych w PUP w Żninie, z terenu Powiatu Żnińskiego, w okresie od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r.

Rodzaj oferowanego wsparcia:
- Poradnictwo zawodowe indywidualne i pośrednictwo pracy;
- Poradnictwo psychologiczne;
- Szkolenia zawodowe:

 • Szkolenie z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych (30 osób-wszyscy uczestnicy projektu) - 36 godzin;
 • Szkolenie „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej” – (9 osób ) - 150 godzin;
 • Szkolenie „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego” – (12 osób) –180 godzin;
 • Szkolenie Brukarz/konserwator zieleni” – (9 osób) - 226 godzin;

- Staże: (do 6 miesięcy) Objęci nimi  zostaną wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu etapu szkoleniowego.

Zapewniamy:
Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
Stypendia szkoleniowe,
Stypendia stażowe.

 

Proces rekrutacji do projektu:

I Etap
05-09.05.2014r. Spotkania informacyjne dot. realizacji projektu we wszystkich gminach Powiatu Żnińskiego.

II Etap
12.05.2014r.-23.05.2014r. – nabór formularzy rekrutacyjnych.

III Etap
02-06.06.2014r. – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną wybór uczestników projektu.

IV Etap
09.06-20.06.2014r. –  indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym (1 godz./osoba) oraz – indywidualne rozmowy pośrednikiem pracy (1 godz./osoba). 

V Etap
23.06.2014r.-04.07.2014r. – 2 – dniowe (4 godzinne) spotkania grupowe (15 osób –grupa) z psychologiem. 

VI Etap
07.07.2014r.-14.07.2014r. Szkolenie z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych ( dla 30 osób). 

VII Etap
16.07.2014r. - 27.08.2014r. Szkolenie  „Opiekun  w ośrodku pomocy społecznej”.
16.07.2014r.-22.08.2014r. Szkolenie  „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka widłowego”.
16.07.2014r.-10.09.2014r. Szkolenie  „Brukarz/konserwator zieleni”.

VIII Etap  
Od 01.09.2014r. Staże (do 6 m-cy) dla 21 osób.
Od 01.10.2014r. Staże (do 6 m-cy) dla 9 osób.

IX Etap
03/04.2015r.- indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym(1 godz./osoba) oraz – indywidualne rozmowy z pośrednikiem pracy (1 godz./osoba).

 

Wszyscy Uczestnicy zostaną objęci Indywidualnymi Planami Działania.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88-400 Żnin
tel. 52 30 31 064, w. 52

Data dodania: 23 kwiecień 2014
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: logotyp.png

W związku z realizacją projektu pn. „Rynek pracy bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach szacowania kosztów szkoleń grupowych pn.

 1. „Szkolenie z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych”
 2. „Opiekun w ośrodku pomocy społecznej”;
 3. „Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego”;
 4. „Brukarz/konserwator zieleni”.

Oferty należy złożyć do dn. 30.04.2014r. do godziny 15.30 osobiście, za pośrednictwem poczty w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: tozn@praca.gov.pl).

Załącznik:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Data dodania: 23 kwiecień 2014
Drukuj
Powiatowe Targi Pracy w Żninie

Starostwo Powiatowe w Żninie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zapraszają na Powiatowe Targi Pracy, które odbędą się 20 maja 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie - zobacz szczegóły.

Data dodania: 22 kwiecień 2014
Drukuj
Rozeznanie cenowe szkoleń

Obrazy: logotyp.png

W związku z realizacją projektu pn. „Młodość w głowie – młodość w pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach szacowania kosztów szkoleń grupowych pn. 

 1. „Kelner – barman z językiem angielskim”;
 2. „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń współpracujących”;
 3. „Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)”.

Oferty należy złożyć do dn. 30.04.2014r. do godziny 14.00 osobiście, za pośrednictwem poczty w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: tozn@praca.gov.pl).

Załącznik:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Data dodania: 14 kwiecień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: logotyp.png
Dnia 11.04.2014r. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy – Szukam Pracy organizowane przez Klub Pracy - realizowane w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL – Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy” - zakończyło 14 osób. W czasie pierwszych dwóch tygodni szkolenia uczestniczki zdobywały wiedzę i umiejętności z zakresu poszukiwania pracy - na temat bilansu predyspozycji zawodowych, analizy lokalnego rynku pracy, form zatrudnienia, dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, edukacji dla rynku pracy, itd. W czasie trzeciego tygodnia uczestniczki podejmowały aktywne działania w zakresie poszukiwania zatrudnienia – dostarczały dokumenty aplikacyjne do pracodawców, brały udział w spotkaniach osobistych z pracodawcami, uczestniczyły w rozmowach kwalifikacyjnych; ćwiczyły w praktyce umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy.

Naszym Klubowiczkom życzymy powodzenia, a pracodawcom, którzy wykazali się życzliwością i umożliwili naszym uczestniczkom realizowanie wyznaczonych w ramach programu szkolenia zadań – dziękujemy.

 

Fot: Uczestniczki szkolenia w czasie ćwiczeń warsztatowych.

Data dodania: 14 kwiecień 2014
Drukuj
Nowy projekt "MŁODOŚĆ W GŁOWIE - MŁODOŚĆ W PRACY!" Poddziałanie 7.2.1 PO KL

Obrazy: logotyp.png

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r. realizowany będzie projekt pn. "Młodość w głowie – młodość w pracy!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wezmą udział 24 osoby bezrobotne (16 kobiet, 8 mężczyzn) do 30 roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie, w tym:
- 10 osób długotrwale bezrobotnych,
- 10 osób zamieszkujących tereny wiejskie,
- osoby legitymujące się wykształceniem maksymalnie średnim.

Wartość projektu wynosi: 304 095,92 PLN

Celem głównym projektu jest nabycie aktywności zawodowej i społecznej oraz umiejętności zawodowych przez 24 osoby (16 kobiet i 8 mężczyzn) do 30 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie w okresie od kwietnia 2014r. do marca 2015r.

Rodzaj oferowanego wsparcia:
- Poradnictwo zawodowe indywidualne i pośrednictwo pracy;
- Spotkanie z psychologiem;
- Konferencja na temat wolontariatu i ekonomii społecznej;
- Szkolenia zawodowe:

 • Kelner – barman z językiem angielskim;
 • Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń współpracujących;
 • Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141); 

- 6-miesięczne staże.

Wszyscy Uczestnicy zostaną objęci Indywidualnymi Planami Działania.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88-400 Żnin
tel. 52 30 31 064, w. 58

Proces rekrutacji do projektu:

16-30 kwietnia 2014r. – nabór kwestionariuszy rekrutacyjnych.
06-09 maja 2014r. – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.

DO POBRANIA:
REGULAMIN
FORMULARZ REKRUTACYJNY
DEKLARACJA PRACODAWCY
PLAKAT

Data dodania: 14 kwiecień 2014
Drukuj


TOP