Dziś jest 27.03.2015 02:54:05
StartKontakt


KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza osoby, które spotykają się z problemami w sytuacji przedłużającego się bezrobocia, straciły wiarę we własne możliwości lub potrzebują pomocy i wsparcia na bezpłatne konsultacje z psychologiem z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

Termin konsultacji: 27.04.2015r.

Miejsce: PUP w Żninie

Zapisy: osobiście u doradców klienta w PUP w Żninie

Liczba miejsc ograniczona. ZAPRASZAMY!

 

Więcej informacji - PUP w Żninie – doradcy klienta lub telefonicznie pod nrumerem 52 303 10 64 wew. 75

Zobacz plakat.

Data dodania: 13 marzec 2015
Drukuj
Newsletter CAZ

Obrazy: informacja.jpgCentrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem CAZ Nr 2015/3. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Żninie w ramach aktywizacji zawodowej oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter CAZ udostępniony jest w zakładce Centrum Aktywizacji Zawodowej – zobacz.

Data dodania: 25 marzec 2015
Drukuj
Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości"

Powiatowy Urząd  Pracy w Żninie informuje, że szkolenie z zakresu ABC przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu  kujawsko-pomorskiego” odbędzie się w dniach 26.03.2015r. - 31.03.2015r. Lista uczestników.

Data dodania: 24 marzec 2015
Drukuj
Powiatowe Targi Pracy w Żninie

Obrazy: logotyp-starostwo.jpg

Szanowni Państwo,

Starosta Żniński i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie zapraszają  Pracodawców oraz podmioty zainteresowane problematyką rynku pracy  do udziału w Powiatowych Targach Pracy w Żninie, które odbędą się 23 kwietnia 2015r. w godz. 10.00 – 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, ul. Browarowa 14.

Celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz wypracowanie wspólnej płaszczyzny komunikacji pomiędzy osobami poszukującymi pracy a pracodawcami.

Nasza oferta skierowana jest do tych z Państwa, którzy chcieliby zaprezentować swoją działalność lokalnej społeczności oraz pozyskać nowych pracowników, zaoferować im wolne stanowiska pracy. Udział w Targach stwarza właśnie taką szansę, jest też okazją do przedstawienia oferty praktycznej nauki zawodu  (dla uczniów i młodocianych pracowników), wymiany informacji pomiędzy pracodawcami, promocji własnej firmy.

Udział w Targach zarówno dla wystawców jak i odwiedzających jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych do zaprezentowania swojego przedsiębiorstwa. Zapewniamy stoiska wystawiennicze, gwarantujemy dobrą organizację i promocję imprezy (lokalne media;  www.ksztalcenie.znin.pl; www.pup.znin.pl).

 

Pliki do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy  (należy złożyć do 10 kwietnia 2015r. osobiście / pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Składowa 4, 88-400 Żnin lub faksem pod numer: 52 30 31 085 bądź zeskanowany formularz drogą elektroniczną na adres: tozn@praca.gov.pl lub dominika.malecka@pup-znin.home.pl )
  2. Regulamin Powiatowych Targów Pracy w Żninie.

 

Kontakt:

Agnieszka Małecka – Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1; tel. 52 30 31 100;
e-mail: a.malecka@znin.pl

Olga Berdysz – Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4;  tel. 52 30 31 064;
e-mail: olga.berdysz@pup-znin.home.pl  

Dominika Małecka - Powiatowy Urząd Pracy w Żninie, ul. Składowa 4;  tel. 52 30 31 064;
e-mail: dominika.malecka@pup-znin.home.pl

Jarosław Ławiński – Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1; tel. 52 30 31 100;
e-mail: czk@znin.pl

Data dodania: 24 marzec 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że realizuje w br. program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych . Program skierowany jest do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 25. roku życia, mających jednocześnie ustalony II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 poz. 149). Pozyskana przez nas kwota w wysokości 222.100 zł pozwoli na zorganizowanie staży dla grupy ok. 30 osób. W ramach programu planujemy uzyskać wysoką skuteczność zatrudnieniową – 90 %.

Data dodania: 19 marzec 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego będą przyjmowane w terminie od 24.03.2015r. do 08.04.2015r. Maksymalna kwota, o którą będzie mógł ubiegać się Wnioskodawca to 22.000 zł. Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej PUP (www.pup.znin.pl) w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie tut. Urzędu. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami dotyczącymi realizacji instrumentów rynku pracy zamieszczonymi na ww. stronie internetowej. Bliższych informacji na temat refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie udziela pracownik tut. Urzędu - Pani Marzena Różańska, pokój nr 9, tel. (52)3031064 wew. 56.

Data dodania: 19 marzec 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgSerdecznie zapraszamy osoby zainteresowane pracą OPIEKUNKI OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH na spotkanie informacyjne 20 marca 2015r., o godz. 12.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Podczas Spotkania Informacyjnego będą mieli Państwo okazję porozmawiać i omówić:
- charakter pracy Opiekuna Osób Starszych w Niemczech,
- wymagania na tym stanowisku,
- korzyści  płynące  z legalnej pracy za granicą.

KONTAKT:
Anna Saloch – Konsultant ds. rekrutacji
mail: a.saloch@interkadra.pl
kom.: 503 102 672

Data dodania: 17 marzec 2015
Drukuj
Projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"

Powiatowy Urząd  Pracy w Żninie zaprasza osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu  kujawsko-pomorskiego” na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się 23.03.2015r. w siedzibie tutejszego Urzędu (I piętro, sala nr 5). W trakcie spotkania przedstawione zostaną sprawy dotyczące szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” oraz przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto będzie okazja do odbycia indywidualnej rozmowy z pracownikiem PUP odpowiedzialnym za realizację dotacji i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących tej formy wsparcia. Udział w spotkaniu nie jest obowiązkowy.

Data dodania: 17 marzec 2015
Drukuj
Mikroprzedsiębiorca Roku 2015

Obrazy: informacja.jpgKonkurs po raz jedenasty organizuje Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy. Celem konkursu jest nagradzanie właścicieli mikrofirm prowadzących z sukcesem biznes tradycyjny, jak i tworzących nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne. Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. Pula nagród wynosi 80000 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich w tegorocznej edycji można zgłosić kandydatury w jednej z trzech kategorii podstawowych:

  1. START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku;
  2. PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 roku;
  3. SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 roku. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 23 czerwca 2015 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie mikroprzedsiebiorcaroku.pl. Regulamin oraz pozostałe informacje związane z konkursem znajdą Państwo na stronie www.kronenberg.org.pl.

Data dodania: 11 marzec 2015
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do zapoznania się z informacją na temat działań, jakie były podejmowane w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Żnińskiego w 2014 roku. Głównymi celami programu były aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, promowanie wśród pracodawców zatrudniania tej grupy osób oraz przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy - zobacz.

Data dodania: 06 marzec 2015
Drukuj
LISTA RANKINGOWA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

      Obrazy: logotyp-przedsiebiorczosc.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie publikuje listę rankingową Formularzy rekrutacyjnych przyjmowanych w ramach IV naboru uczestników do projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” (Dz. 6.2 POKL).

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną skierowane do odbycia szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości. To zadanie tutejszy Urząd planuje zrealizować w II połowie marca br. O terminie rozpoczęcia przedmiotowego szkolenia poinformujemy osoby zainteresowane  w terminie późniejszym.  

Pobierz listę rankingową Formularzy rekrutacyjnych.

Data dodania: 05 marzec 2015
Drukuj


TOP