Dziś jest 20.04.2014 10:46:34
StartKontakt
Rozeznanie cenowe szkoleń

Obrazy: logotyp.png

W związku z realizacją projektu pn. „Młodość w głowie – młodość w pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach szacowania kosztów szkoleń grupowych pn. 

1. „Kelner – barman z językiem angielskim”;
2. „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń współpracujących”;
3. „Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)”.

Oferty należy złożyć do dn. 30.04.2014r. do godziny 14.00 osobiście, za pośrednictwem poczty w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: tozn@praca.gov.pl).

Załączniki:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Data dodania: 14 kwiecień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: logotyp.png
Dnia 11.04.2014r. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy – Szukam Pracy organizowane przez Klub Pracy - realizowane w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL – Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy” - zakończyło 14 osób. W czasie pierwszych dwóch tygodni szkolenia uczestniczki zdobywały wiedzę i umiejętności z zakresu poszukiwania pracy - na temat bilansu predyspozycji zawodowych, analizy lokalnego rynku pracy, form zatrudnienia, dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, edukacji dla rynku pracy, itd. W czasie trzeciego tygodnia uczestniczki podejmowały aktywne działania w zakresie poszukiwania zatrudnienia – dostarczały dokumenty aplikacyjne do pracodawców, brały udział w spotkaniach osobistych z pracodawcami, uczestniczyły w rozmowach kwalifikacyjnych; ćwiczyły w praktyce umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy.

Naszym Klubowiczkom życzymy powodzenia, a pracodawcom, którzy wykazali się życzliwością i umożliwili naszym uczestniczkom realizowanie wyznaczonych w ramach programu szkolenia zadań – dziękujemy.

 

Fot: Uczestniczki szkolenia w czasie ćwiczeń warsztatowych.

Data dodania: 14 kwiecień 2014
Drukuj
Nowy projekt "MŁODOŚĆ W GŁOWIE - MŁODOŚĆ W PRACY!" Poddziałanie 7.2.1 PO KL

Obrazy: logotyp.png

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r. realizowany będzie projekt pn. "Młodość w głowie – młodość w pracy!” w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie wezmą udział 24 osoby bezrobotne (16 kobiet, 8 mężczyzn) do 30 roku życia zarejestrowane w tut. Urzędzie, w tym:
- 10 osób długotrwale bezrobotnych,
- 10 osób zamieszkujących tereny wiejskie,
- osoby legitymujące się wykształceniem maksymalnie średnim.

Wartość projektu wynosi: 304 095,92 PLN

Celem głównym projektu jest nabycie aktywności zawodowej i społecznej oraz umiejętności zawodowych przez 24 osoby (16 kobiet i 8 mężczyzn) do 30 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie w okresie od kwietnia 2014r. do marca 2015r.

Rodzaj oferowanego wsparcia:
- Poradnictwo zawodowe indywidualne i pośrednictwo pracy;
- Spotkanie z psychologiem;
- Konferencja na temat wolontariatu i ekonomii społecznej;
- Szkolenia zawodowe:

 • Kelner – barman z językiem angielskim;
 • Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń współpracujących;
 • Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141); 

- 6-miesięczne staże.

Wszyscy Uczestnicy zostaną objęci Indywidualnymi Planami Działania.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
ul. Składowa 4
88-400 Żnin
tel. 52 30 31 064, w. 58

Proces rekrutacji do projektu:

16-30 kwietnia 2014r. – nabór kwestionariuszy rekrutacyjnych.
06-09 maja 2014r. – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.

DO POBRANIA:
REGULAMIN
FORMULARZ REKRUTACYJNY
DEKLARACJA PRACODAWCY
PLAKAT

Data dodania: 14 kwiecień 2014
Drukuj
Rekrutacja do projektu

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza dodatkowy nabór do projektu „Od zwolnienia do samozatrudnienia!”. Projekt adresowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim.

Termin składania dokumentów: 01-15 kwietnia 2014 r.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne i projektowe znajdują się na stronie www.odzwolnienia.firs.org.pl

Data dodania: 11 kwiecień 2014
Drukuj
Działalność PUP w Żninie - marzec 2014r.

Obrazy: informacja.jpgW końcu marca 2014r. w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie pozostawało 6081 osób bezrobotnych, wśród których kobiety stanowiły 54,2%. W porównaniu do końca marca 2013r. liczba bezrobotnych zmalała o 329 osób tj. o 5,1 %. W miesiącu marcu bieżącego roku w PUP  w Żninie zarejestrowały się 482 osoby bezrobotne. W związku  z powyższym  w ramach przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skali w marcu w ramach poszczególnych usług rynku pracy podjęto następujące działania:

 1)      pośrednictwo pracy:

 • 169 wizyt w zakładach pracy – głównie z terenu Powiatu Żnińskiego,
 • 90 wolnych miejsc pracy w dyspozycji pośrednictwa pracy (najczęściej zgłaszane przez     pracodawców oferty dotyczyły stanowisk: kierowca samochodu ciężarowego, mechanik   samochodowy, cukiernik, pomocniczy robotnik szklarniowy),
 • odnotowano łącznie 2657 wizyt osób bezrobotnych.

 2)      poradnictwo i informacja zawodowa:

 • odnotowano 649 indywidualnych rozmów doradczych w celu pozyskania informacjio sytuacji zawodowej bezrobotnego lub poszukującego pracy i ustaleniu potrzeby udzielenia dalszej pomocy,
 • udzielono 187 indywidualnych informacji zawodowych osobom bezrobotnym i poszukującym pracy niezbędnych w procesie realizacji planów zawodowych,
 • zorganizowano 3 grupowe porady  zawodowe pt. "Rozmowa kwalifikacyjna", ”Moje miejsce na rynku pracy”, „Bądź aktywny na rynku pracy-metody poszukiwania pracy”. Celem zajęć było wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy. W spotkaniach uczestniczyło 39 osób.

3)   Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielana w ramach Klubu Pracy:

 • zorganizowano 8 jednodniowych zajęć aktywizacyjnych w ramach podstawowej działalności urzędu, w których udział wzięło 87 osób bezrobotnych. Celem zajęć aktywizacyjnych było wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy. Zorganizowano warsztaty o tematyce: „Autoprezentacja w czasie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą”, „Dokumenty aplikacyjne – wizytówka zawodowa”, „Jak zmotywować siebie do działania na rynku pracy?”, „Rynek pracy bez tajemnic”, „Pracownik na rynku pracy”, „Metody rekrutacji – bądź przygotowany/a”, „Mam 50 lat – nie mam pracy”, „Zarządzanie sobą podczas poruszania się po rynku pracy”,
 • 106 osób skorzystało z dostępu do informacji i elektronicznych baz danych. Odbywało się to zwykle w czasie wyznaczonych dni tzw. Otwartego Klubu Pracy,
 • zorganizowano 2 spotkania w ramach wsparcia grupowego w Klubie Pracy, w których udział wzięło łącznie 15 uczestników zajęć aktywizacyjnych realizowanych
  w lutym 2014r.,
 • 1 osoba skorzystała ze wsparcia indywidualnego w ramach Klubu Pracy.
Data dodania: 09 kwiecień 2014
Drukuj
Informacja

Obrazy: informacja.jpgPowiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”, który realizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy na obszarze tzw. subregionu III, czyli powiatów inowrocławskiego, żnińskiego oraz mogileńskiego. Okres realizacji projektu: 01.10.2013r. – 30.09.2015r. Biuro projektu mieści się przy Wyższej Szkole Gospodarki Filia w Inowrocławiu. Projekt obejmować będzie: doradztwo dla osób fizycznych z zakresu zakładania i prowadzenia działalności w obszarze ekonomii społecznej, doradztwo grupowe dla podmiotów ekonomii społecznej w zakresie komercyjnym, szereg szkoleń, lokalne debaty oraz dotacje na założenie spółdzielni socjalnych (do 20000 zł/osobę) z półrocznym wsparciem pomostowym. 

Więcej szczegółów:
Dotacja na założenie spółdzielni socjalnej,
Zgłoś się na szkolenie.

Data dodania: 01 kwiecień 2014
Drukuj
Szkolenie "Magazynier z obługą wózka jezdniowego"

Obrazy: logotyp.png

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na szkolenie "Magazynier z obługą wózka jezdniowego". Zapisy na szkolenie: 10.04.2014. – 22.04.2014. – doradcy zawodowi w PUP w Żninie. Zobacz wiecej informacji.

Data dodania: 28 marzec 2014
Drukuj
Szkolenie "Wykorzystanie komputera w aktywnym poszukiwaniu pracy"

Obrazy: logotyp.png

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na szkolenie "Wykorzystanie komputera w aktywnym poszukiwaniu pracy"Zapisy na szkolenie: 01.04.2014. – 09.04.2014. – doradcy zawodowi w PUP w Żninie. Zobacz wiecej informacji.

Data dodania: 28 marzec 2014
Drukuj
Newsletter Klubu Pracy

Obrazy: informacja.jpgKlub Pracy w PUP w Żninie zaprasza do zapoznania się z Newsletterem Klubu Pracy Nr 3/2014. Jest to elektroniczna forma biuletynu informacyjno-promocyjnego na temat działań podejmowanych przez Klub Pracy w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz ciekawe informacje i porady dla osób poszukujących zatrudnienia. Newsletter Klubu Pracy udostępniony jest w zakładce Klub Pracy – zobacz.

Data dodania: 27 marzec 2014
Drukuj
Szkolenie "Podstawy księgowości i rachunkowości"

Obrazy: logotyp.png
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie zaprasza na szkolenie "Podstawy księgowości i rachunkowości". Zapisy na szkolenie: 31.03.2014. – 11.04.2014. – doradcy zawodowi w PUP w Żninie. Zobacz wiecej informacji.

Data dodania: 27 marzec 2014
Drukuj
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej

Obrazy: informacja.jpgZaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej o wartości zamówienia poniżej 14.000 euro netto - "Operator HDS".

 

Zobacz:
Zaproszenie,
Wstępny harmonogram zajęć na szkoleniu,
Oferta szkoleniowa,
Program szkolenia

Data dodania: 26 marzec 2014
Drukuj


TOP